Активности на компанијата

Во изминатите 17 години од нашето постоење и работење, сме успеале активно да се вклучиме
и да бидеме почитуван субјект како компанија во следните области и активности:
 • Трговија со материјали од црната и обоената металургија (лимови, профили, квалитетни челици и др.)
 • Опрема и резервни делови за термоелектрани и рудници како погонски станици, редуктори, барабани, транспортни траки, ролни, пумпи и сл.
 • Резервни делови за ротациони багери, телескопски багери, кранови, автокранови, булдозери, ровокопачи и сл.
 • Резервни делови за голем број на градежни машини производство на познати светски брендови како:
  Gradall, Liebherr, Komatsu, Coles, ADK, Kato, Terex-Demag, JCB, Cummins, Volvo, 14 Oktobar, Locatelli, HBM-Nobas, Gehl, Scarab, Disab, KT Grant, Caterpillar, Detroit diesel како и резервни делови за разни трактри LKT, IMT, John Deere и др.
 • Трговија со издувни системи за лесни и тешки возила.
 • Трговија со најразлични материјали за заптивање, клингерити, тефлон, азбестни и безазбестни плетеници (шнуреви) и сл.
 • Трговија со голем број на производи од гума, а во последните 3 години со производи од полиуретан како што се бришачи, траки ролни, прстени, сита, амортизери и сл.
 • Трговија со додатни материјали за заварување (електроди, жици, лемови, специјални жици за метализација и сл.) како и соодветна опрема за заварување.
 • Трговија со додатни материјали за обработка на метал, како брусни материјали, резен и стезен алат и сл.
 • Продажбата на производите кои се предмет на нашите трговски активности ја реализираме преку:
  • Учество на тендери, скоро во сите поголеми јавни претпријатија, како:
   • АД ,,Електрани на Македонија",
   • ЈП ,,Македонски шуми",
   • ЈП ,,Македонија пат", повеќе комунални претпријатија, градежни компании и сл.
  • Продажба директно од наШиот магацин и нашите малопродажни објекти,
  • Амбулантна продажба (продажба од дуќан до дуќан) со директна секојдневна достава на стоката со нашите возила.